Při 19. schůzi 14. funkčního období českého Senátu jsem podpořil zvýšení rodičovského příspěvku na 350.000,- Kč i digitalizaci přijímacího řízení. Uchazeč bude moci podat tři přihlášky namísto dosud možných dvou. Prvně dle novely zákona Senát volil členy Rady České televize, zvoleni Jefim Fištejn, Ivana Chmel Denčevová, Barbora Procházková, Jiří Padevět, David Brabec a Ivan Tesař.
Odhlasovali jsme zrychlení tzv. liniového zákona, spočívající ve zjednodušení „povolovacího“ režimu – tak snad se budování dálnic urychlí. Zrušili jsme Rejstřík trestů a agendu převedli pod Ministerstvo spravedlnosti. V Zákoně o obcích jsme se zabývali úpravou odměn zastupitelů a umožnili distanční účast při jednání. Nově bude možné uzavírat registrované partnerství pře všemi matričními úřady. Zjednodušili jsme určování otcovství tzv. „trojdohodou“ – souhlasným sdělením, které bude využíváno pokud otcem dítěte je např. u rozvádějící se ženy nový partner.
Co se týče návrhu zákona, kterým se mění Z. č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení: podporoval jsem pozměňovací návrh, pod který jsem podepsán, aby senátoři a poslanci nemohli oddávat. Dokonce kdekoliv v ČR. Osobně se domnívám, že každý by se měl „držet svého kopyta“, svatby jsou záležitostí zastupitelů, starostů (argumentem obhájců návrhu, aby mohli senátoři a poslanci oddávat, je to, že „byli zvoleni“…… Tak tedy proč tedy nemohou oddávat i krajští zastupitelé či prezident …..?) Nicméně tento pozměňovací návrh bohužel neprošel...