Ing. Antonín Schubert
Ing. Antonín Schubert
Jako dlouholetý starosta mám dlouholeté, bohaté zkušenosti se senátem. Proto vím, jak je důležité, aby byli do horní komory Parlamentu voleni lidé rozumní, zkušení, odborně i politicky vyspělí, s vysokým morálním kreditem. Dobrá zpráva nejen pro senát, ale i pro voliče a potažmo pro nás všechny je, že Tomáš Fiala...
Hanka Křížková
Hanka Křížková
MUDr. Tomáš Fiala je nejen můj dobrý kamarád a spolužák z gymnázia, ale také skvělý lékař a manager. Strakonickou nemocnici dostal za ta léta, co ji vede, mezi špičková a mnohokráte oceněná zařízení v republice. A ač jsem se zařekla, že co se poiitiky týče budu vždy velmi zdrženlivá, Tomáše...
Zdeňka Žádníková Volencová
Zdeňka Žádníková Volencová
Jsou lidé, kteří mnoho mluví a nic nevysloví, jak zpívá v jedné písni Zuzana Navarová… Pak jsou lidé, kteří toho mnoho namluví i naslibují, ale skutek zpravidla uteče. A jsou lidé, kteří umí mluvit, to co říkají, dává smysl a jsou za nimi vidět skutky. Takovým člověkem, mužem slova i...
Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Miroslav Hlava
Znám Tomáše jako vzdělaného, nesmírně pracovitého, houževnatého a sportovně založeného člověka, stejně jako vrcholného manažera naší strakonické nemocnice již dlouhou řádku let. Svými postoji a především každodenní prací mnohokrát prokázal hluboký vztah k rodnému prácheňskému regionu. Jeho angažovanost a pracovní nasazení je z mého pohledu obdivuhodné. Kromě řízení a zvelebování...
MUDr. Václav Pelíšek
MUDr. Václav Pelíšek
Pana doktora Tomáše Fialu znám cca 40 let a to nejen jako výborného lékaře - pediatra (osobní zkušenost), tak i jako člověka kamarádského, na kterého je možné se obrátit v případě potřeby či řešení nějakého problému. Pro svoje organizační a manažerské schopnosti je právem již léta ředitelem nemocnice ve Strakonicích....
Mgr. Břetislav Hrdlička
Mgr. Břetislav Hrdlička
Rád bych ti tímto vyjádřil svou podporu do podzimních senátorských voleb. Strakonice již potřebují svého senátora, který by neupřednostňoval jiné regiony, ale spravedlivě podporoval rozvoj celé oblasti. Ty osobně jsi zkušený člověk, s velkou praxí v dotacích, v řízení, jednání s lidmi. I tvé lidské vlastnosti - ochota pomoci, příjemné...
RNDr. Ladislav Havel
RNDr. Ladislav Havel
Dlouholetý pediatr, doktor, který léta jezdil na záchrance a poznal tak svůj rodný kraj z jiné perspektivy. Je opravdovým jihočeským patriotem, přestože procestoval pěkný kus světa. Tomáš Fiala má nejen jako ředitel strakonického špitálu, ale také jako sportovec, jasné cíle a ty se prostě snaží splnit. Jako senátor bude však...
Ing. Josef Kalina
Ing. Josef Kalina
V životě jsem musel vždycky počítat s lidmi, kteří se nehroutí, když je situace nemožná. A taky s těmi, za kterými zůstává kus viditelné práce. Platí to na poušti stejně jako u nás v Čechách. Tady ještě víc. Věřím, že Dr. Tomáš Fiala k takovým lidem patří a takové chci...
MUDr. Martin Nerad
MUDr. Martin Nerad
Znám Tomáše mnoho let, drží slovo a nikdy mě nezklamal. Letos přispěl svými organizačními schopnostmi k zabránění rozšíření koronaviru v rámci pandemie v našem regionu, zařídil totiž testování v nemocnici ve Strakonicích. Znám jej jako zapáleného sportovce a člověka, který se zajímá o veřejný život. Těším se na další zápasy...
Ing. Pavel Pavel
Ing. Pavel Pavel
Tomáš Fiala dobře zná, díky své profesi, život a potřeby Písecka a Strakonicka. Za mě je svým citlivým lidským přístupem a profesním předpokladům tím správným kandidátem na senátora. Ing. Pavel Pavel, Strakonice
MUDr. Jiří Cuhra
MUDr. Jiří Cuhra
MUDr. Tomáše Fialu znám asi 30 let, v poslední době se potkáváme hlavně při cyklistických výletech po Šumavě, kterou máme oba velice rádi. V jeho profesním životě jsem vždy nejvíce oceňoval jeho pohotovost a rozhodnost, hlavně v oblasti akutní medicíny. Jeho cílevědomost se projevila i při budování strakonické nemocnice. Doufám,...
MUDr. Radek Chalupa
MUDr. Radek Chalupa
S Tomášem Fialou jsem se setkával již v 90. letech minulého století na půdě nemocnice ve Vimperku, kde jsme úspěšně spolupracovali v tandemu chirurg - pediatr. Po mém přesídlení do strakonické nemocnice na přelomu tisíciletí jsem začal sledovat jeho působení na pozici manažerské. To, jak v roli ředitele, resp. předsedy...
Mgr. Dagmar Rückerová
Mgr. Dagmar Rückerová
Komu dát svůj hlas v senátních volbách?Člověku, který dokáže „být odpovědný za něco, co je větší než on sám.“ Odpovědnost, to je právě to slovo v jeho plném významu, které je spojeno s prací ředitele nemocnice. Zodpovědnost za péči o zdraví každého pacienta, zodpovědnost za všechny, kteří o zdraví lidí...
MUDr. Martin Gregora
MUDr. Martin Gregora
Tomáše Fialu znám více než 30 let, již z dob našeho společného profesního života na dětském oddělení. Věnoval se intenzivní péči a předával nám, mladším, své bohaté zkušenosti. Tomáš je cílevědomý chlap a šikula, má rád výzvy, je patriot v tom nejlepším slova smyslu. Věřím, že výzvu být senátorem pro...
MUDr. Milada Hálková
MUDr. Milada Hálková
S MUDr. Tomášem Fialou se známe už mnoho let. Myslím si , že nikdo nemůže zpochybnit jeho obrovské zásluhy při rozvoji naší strakonické nemocnice. Výsledky mluví za vše. Pokud má chuť a energii bojovat za náš region na úrovni Senátu, pak ho mohu jen podpořit. MUDr. Milada Hálková, stomatolog, Strakonice...
Ing. Miroslav Bouček
Ing. Miroslav Bouček
Můj kamarád Tomáš Fiala.Proč píšu tuto stať? Protože se s Tomášem známe již asi padesát let a chtěl bych podpořit jeho kandidaturu do Senátu České republiky. Znal jsem totiž i Tomášovy rodiče, jako strakonické lékaře. Tomáš se rozhodl pokračovat v jejich šlépějích, stal se lékařem a ošetřoval i mé syny....
PhDr. Martin Karas, Ph.D.
PhDr. Martin Karas, Ph.D.
Tomáš Fiala zasvětil většinu svého profesního života pediatrii. On sám nejlépe ví, jak je pro zdravý a kvalitní vývoj dítěte důležitá fungující rodina. Je jedním ze zakladatelů Dětského centra Jihočeského kraje, o.p.s., které pečuje o ohrožené děti, které neměly to štěstí žít ve vlastní biologické rodině. Této činnosti se i...
Zbyněk Hroneš
Zbyněk Hroneš
Tomáše Fialu znám osobně velmi dlouho, první setkání datuji před 30 lety, kdy jako dětský lékař vyléčil našeho malého syna z akutní nemoci s těžkým průběhem. Později jsme se potkávali na tenisových kurtech nejen coby soupeři, ale také spoluhráči ve čtyřhře. Sportovní soupeření, partnerství i potkávání se ve vztahu lékař...
Miroslav Paleček
Miroslav Paleček
MUDr. Tomáše Fialu znám už dlouhou řádku let nejen díky jeho profesi, ale také z našich mnoha setkání na tenisových kurtech, kde ať už jako soupeř nebo parťák vždycky pevně zastával smysl pro fair – play. Jsem přesvědčen o tom, že díky svému životnímu postoji, zkušenostem a vrozenému citu pro...
Miroslav Vondřička
Miroslav Vondřička
Tomáše znám od jeho dorosteneckého věku, kdy začal s basketbalem. Byl svědomitý a vždy bojoval i proti přesile za náš tým. Pamatuji si i jeho otce, člověka slušného a ochotného. Tomáš naší hře pomáhal řadu let.To však není nic v porovnání s tím, co dokázal nejen jako lékař, ale především...
Miloš Bečvář
Miloš Bečvář
MUDr. Tomáše Fialu znám dobře jak z nemocnice tak ze sportu. Tomáš přivedl strakonickou nemocnici za 18 let, kdy je ředitelem až na ocenění nejlepší nemocnice v roce 2019, a protože to je muž na správném místě ,hrozně rád ho podpořím v senátních volbách o post primátora za strakonický a...
Karel Burda
Karel Burda
O kandidatuře MUDr.Tomáše Fialy – ředitele Nemocnice Strakonice do Senátu ČR jsem se dozvěděl v květnu letošního roku. Velice mě to potěšilo a řekl jsem si „ další pracovitý a hlavně slušný člověk do politiky, kéž by tam byli samí takoví “ .Tomáše Fialu znám z dob, kdy jsem dělal...
Ivan Trojan
Ivan Trojan
U pana MUDr. Tomáše Fialy obdivuji jeho nasazení ve prospěch občanů širokého regionu. Protože jej znám spoustu let nejen z nemocnice, ale i z kultury, jsem přesvědčen, že pro naši oblast bude schopným senátorem. Ivan Trojan, vedoucí kapely Parkán, Strakonice    
Tenisový oddíl Blatná
Tenisový oddíl Blatná
Milý Tomáši. Tenisový oddíl Blatná Tě plně podporuje v Tvoji kandidatuře do Senátu. Z turnajů, na které k nám jezdíš, Tě všichni známe jako férového člověka, ochotného pomáhat druhým a neposlední řadě jako výborného manažera. Volby si nenecháme ujít. Naše hlasy budou patřit Tobě. Hodně štěstí při volbách přeje Luboš...
Ing. Jan Žák
Ing. Jan Žák
MUDr. Tomáše Fialu dobře znám od doby, kdy jako dorostenec závodil na lyžích v lyžařském oddílu ČZ, a já jsem byl tenkrát předsedou toho oddílu. Jeho otec, také lékař, byl zkušený turista, a za totality nám pomáhal v kontaktu s rakouskými lyžaři. Jako trenér vím, že každý sportovec je pracovitý...
Ing. Jan Tůma, MPA
Ing. Jan Tůma, MPA
S Tomášem Fialou se známe řadu let a nejvíce jsem s ním spolupracoval v době mého desetiletého působení na pozici tajemníka městského úřadu ve Strakonicích. Je obdivuhodné, jak jako ředitel dokázal nemocnici ve Strakonicích zkonsolidovat a dovést ji mezi nejlépe hodnocená zdravotnická zařízení v České republice. Tomáš Fiala je pro...
Helena Mocová Linhartová
Helena Mocová Linhartová
Vážený pane řediteli, když jsem se dozvěděla o Vaší kandidatuře do Senátu ČR, velmi mě to potěšilo.Pro strakonickou nemocnici a pro Strakonice jste toho již hodně dokázal a pokud Vám síly stačí a máte chuť se postavit do vysoké politiky, budu Vám držet palce a doufat, že se Vaše úspěchy...
Hynek Klimek
Hynek Klimek
Mou plnou podporu ve volbách do Parlamentu ČR – Senátu má MUDr. Bc. Tomáš Fiala MBA. Jednoznačně obstál ve funkci ředitele strakonické nemocnice, kterou vykonává již osmnáctý rok. Jak je mi známo, neméně dobře si počínal i při svém předchozím desetiletém působení jako dětský lékař – pediatr v této nemocnici,...
Jiří Neumitka
Jiří Neumitka
Znám kamaráda MUDr. Fialu dlouhá léta jako úspěšného manažéra, všestranného sportovce a obětavého člověka. Pokud jsem jej požádal o pomoc, pokaždé se mi snažil maximálně pomoci jako i všem ostatním. V případě zvolení senátorem jsem přesvědčen, že se o svůj volební obvod bude starat stejně svědomitě, jako se stará o...
RNDr. Jan Zahradník
RNDr. Jan Zahradník
Zpráva o tom, že v letošním roce bude ve volbách do Senátu ve strakonicko-píseckém okrsku za ODS kandidovat MUDr. Tomáš Fiala, mě velmi potěšila. Znám Tomáše Fialu od doby, kdy jsem jako jihočeský hejtman prosazoval transformaci nemocnic v Jihočeském kraji. Pan doktor Fiala se tehdy stal ředitelem Nemocnice ve Strakonicích....
JUDr. Luboš Průša
JUDr. Luboš Průša
Tomáše Fialu znám dlouhá léta jako úspěšného ředitele strakonické nemocnice. Pro mne, Písečáka, bylo vždy důležité, že podporoval spolupráci s nemocnicí píseckou, byl u rozumného rozdělení péče podle oborů mezi obě sousedící zdravotnická zařízení. Jeho kandidaturu do Senátu Parlamentu České republiky podporuji. JUDr. Luboš Průša, zastupitel kraje, předseda klubu JIH...
Roman Leder
Roman Leder
Ahoj Tome, když jsem se dozvěděl o tvé kandidatuře do senátu, byl jsem mile překvapen. Všichni, co se točíme okolo tenisu, už tě dlouhá léta známe nejen jako tenistu kamaráda, ale i jako člověka, který dokáže vždy perfektně zorganizovat akce pro ostatní. Ze všeho nejvíce si na tobě vážím tvé...
JUDr. Ladislav Faktor
JUDr. Ladislav Faktor
Vždycky jsem si vážil lidí, kteří se pro vstup do politiky rozhodli až poté, co za sebou měli úspěšnou kariéru profesní. Pan doktor Tomáš Fiala je jakožto dlouholetý ředitel nemocnice bezesporu jedním z nich. Takoví lidé jsou pro stát cenní, protože nežijí odtrženi od běžného života. Věřím proto, že Tomáš...
JUDr. Jan Taraba
JUDr. Jan Taraba
MUDr. Tomáše Fialu znám jako uznávaného odborníka již delší dobu. Podporuji jeho politický růst, aby v případě svého zvolení senátorem, mj. přispěl k rozvoji a upevnění odborné spolupráce významných zdravotnických zařízení zajišťujících kvalitní péči o zdraví všech obyvatel nejen našeho senátního volebního obvodu. Též jeho rodinný vztah k Písku je...
DJ František Mareš
DJ František Mareš
Když jsem byl požádán o pár slov o osobě Tomáše Fialy, tak jsem ani na chvíli nezaváhal o tom, co chci sdělit. Nejsem sice „politický“ člověk a současná politika se mi vůbec nezamlouvá, ale Tomáše vidím jako člověka, který ve svém životě hodně dokázal, je to odborník a hlavně rovnej...
Bc. Kateřina Malečková
Bc. Kateřina Malečková
Ráda spolupracuji s lidmi, kteří neznají spojení „to nejde“ a vždy hledají cesty. Přesně tímto člověkem je MUDr. Tomáš Fiala. Slušným, otevřeným a vždy připraveným diskutovat a nacházet řešení. Přeji mu, aby ve volbách uspěl a jsem přesvědčena, že pro náš region udělá vždy to nejlepší. Bc. Kateřina Malečková, starostka...
MUDr. Helena Kozlíková
MUDr. Helena Kozlíková
Znám pana Tomáše Fialu jako nesmírně pracovitého a slušného člověka, který je vždy ochotný pomoci druhým. Má volba je jasná. MUDr. Helena Kozlíková, lékařka, Písek
Ing. arch. Jan Zákostelecký
Ing. arch. Jan Zákostelecký
Už si nepamatuji rok, kdy se Tomáš vrátil z vojny, ale vím přesně, že tehdy jsme se potkali – symbolicky na tenisovém kurtu – poprvé. Známe se tedy hodně dlouho a myslím, že čím dál lépe. Díky tenisu umíme být soupeři i parťáci a tahle zkušenost se i v životě...
Hubert Kořínek
Hubert Kořínek
Milý Tomáši, dovol mi, abych Ti vyjádřil mou plnou podporu, protože Tě vnímám jako člověka s charakterem, kterého naše politická scéna postrádá. Moje podpora vychází z každého osobního setkání s Tebou a protože Tě dobře znám, neváhám tuto podporu vyjadřovat i veřejně. Drž se chlape, fandím Ti !!! Hubert Kořínek,...
Ing. Stanislav Chval
Ing. Stanislav Chval
Podporuji při vstupu do politiky lidi, kteří již něco dokázali. Jedním z nich je právě Tomáš Fiala, nestraník navržený pravicovou stranou. Ing. Stanislav Chval, starosta Čkyně  
MUDr. Václav Vlášek
MUDr. Václav Vlášek
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA je člověk připravený pomoci každému nejen v oblasti zdravotnictví, ale i v obyčejných lidských problémech. Ochotně pomáhá najít cestu, jak vyřešit komplikace a potíže. Je na vysoké úrovni odborné i organizační. Jedná férově . V každé činnosti se snaží posunout věci i spolupracovníky kupředu. MUDr....
Ing. Vladimír Kašpar
Ing. Vladimír Kašpar
MUDr. Tomáše Fialu znám osobně velmi dlouho jako poctivého člověka a odborníka v oboru lékařské medicíny, který nyní v pozici ředitele vede dlouhá léta úspěšně a profesionálně Nemocnici Strakonice a.s., kterou dostal na špičkovou úroveň. Jakožto dlouholetý předseda fotbalistů TJ Sokol Bavorov a státní úředník plně podporuji kandidaturu MUDr. Tomáše...
Evžen Kutiš
Evžen Kutiš
Zdravím z Písku! Před dávnými lety jsme se seznámili a už v té době se mi líbily Tvé konzistentní názory, schopnost naslouchat, říct otevřeně svůj názor a přitom respektovat názory ostatních, byť mohly být odlišné. Veřejnost opravdu kladně hodnotí, jakým způsobem si z postu ředitele pozvedl strakonickou nemocnici a tím...
MVDr. Libor Kacbunda
MVDr. Libor Kacbunda
Tomáše znám řadu let přes tenis, kdy prostřednictvím turnajů seznámil mnoho tenistů z Písku, Strakonic a okolí. Umí tedy spojovat lidi a vím, že vypjaté sportovní situace řeší s noblesou. Na jakou úroveň dostal strakonickou nemocnici, to zasluhuje obdiv. Musí to být schopný organizátor, dobrý hospodář a také někdo, kdo...
Jan Zušťák
Jan Zušťák
Celý život sportuji, fotbal je můj život. Právě ve sportu jsou okamžiky, kdy je nutno poznat férovou hru – právě tak znám Tomáše Fialu, jako rovného chlapa se skvělým tahem na branku. Jeho kandidaturu do senátu za náš region jednoznačně podporuji. Honza Zušťák, legenda píseckého a strakonického fotbalu, bývalý prvoligový...
MUDr. Diana Apetauerová
MUDr. Diana Apetauerová
S potěšením plně podporuji kandidaturu pana ředitele MUDr. Tomáše Fialy do Senátu. Pana ředitele Fialu znám řadu let a charakterizovala bych ho 3 vlastnostmi, které jsou podle mého názoru velice důležité ve funkci veřejné a státní – skvělá organizační schopnost, preciznost a oddanost Strakonicím a Jihočeskému regionu. Oba jeho rodiče...
Ing. Michal Slaba
Ing. Michal Slaba
Tomáše znám jako velmi schopného a spolehlivého manažera, který za dobu svého působení vytáhl strakonickou nemocnici na špičku mezi okresními nemocnicemi. Znám ho také i jako velkého sportovce a hlavně jako rovného a přátelského člověka. Takovéto lidi v Senátu určitě potřebujeme a proto mu vyjadřuji svou podporu v letošní senátních...
Jindra Susolová
Jindra Susolová
Ráda bych Vám vyjádřila podporu k Vaší kandidatuře do senátu. Jsem přesvědčena, že v případě Vašeho zvolení budete stejně úspěšným politikem, jako jste ředitelem nejlepší nemocnice České republiky. Jindra Susolová, ředitelka závodu Vodňany, A.PÖTTINGER, spol. s.r.o.
Jaromír Hlaváč
Jaromír Hlaváč
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA je dle mého názoru velmi vhodným kandidátem do SENÁTU, kde by se měl věnovat v případě zvolení oblasti zdravotnictví, protože dlouhodobě jako ředitel strakonické nemocnice zná velmi dobře danou problematiku. Přeji mu úspěšnou kandidaturu. Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín
Jaroslava Boukalová
Jaroslava Boukalová
Přicházejí okamžiky, kdy klesá pěst namířená proti tváři druhého a svědomí volá, že ne ničit, ale poskytnout pomoc druhému je povinností člověka k člověku.... a poskytnout pomoc je náplní práce zdravotníků, policistů, hasičů, zkrátka celého takzvaného Integrovaného záchranného systému. Jako dobrovolná organizace udržujeme kontakty právě s těmito institucemi a jejími...
Jiřina Vávrová
Jiřina Vávrová
Oceňuji, že  p. MUDr. Tomáš Fiala se i přes své časové vytížení zúčastňuje našich akcí a vždy se zajímá o problematiku a dění v naší obci. Jiřina Vávrová, starostka obce Drážov
Roman Šebánek
Roman Šebánek
Podpora MUDr. Tomáše Fialy do Senátu České republiky se mi jeví jako logická. Kdo jiný by měl kandidovat do Senátu než člověk, který za dobu svého vedení vytvořil z Nemocnice Strakonice jednu z nejlepších nemocnic v České republice se špičkovými odborníky na moderních pracovištích. Pan doktor je jihočeský patriot a...
Aleš Černý
Aleš Černý
Tomáše znám jako férového chlapa a sportovce, skvělého člověka a vynikajícího odborníka. Pro mě je jasnou volbou jeho kandidaturu do Senátu plně podpořit. Aleš Černý, Protivín
Mgr. Aleš Kudlík
Mgr. Aleš Kudlík
Dovolte mi, abych tímto vyjádřil svoji podporu pana Tomáše Fialy, kandidáta do senátních voleb. Moje podpora a důvěra v něj vychází z mnoha společných setkání, díky kterým jej vidím jako člověka s jasnou vizí, založenou na poctivých hodnotách. Chci jej podpořit proto, že i já myslím do budoucna a věřím...
Ing. Jana Hrazánková
Ing. Jana Hrazánková
Mám ráda lidi, za které mluví činy. Jedním z nich je i pan ředitel Tomáš Fiala. Každý, kdo navštívil nemocnici ve Strakonicích vidí, že je odveden velký kus práce nejenom ohledně modernizace a celkového vzhledu areálu, ale hlavně, a to nás jako pacienty zajímá nejvíce, i lidského přístupu. Nemocnice právem...
Ing. František Kalaš
Ing. František Kalaš
Podporuji kandidaturu MUDr. Bc. Tomáše Fialy, MBA na funkci senátora Senátu PČR v senátních volbách v říjnu 2020. Znám pana doktora mnoho let, více než 20 let s ním spolupracuji v oboru účetnictví a daní. Spolupráce s ním byla vždy dobrá a bezproblémová, jedná přímo, vzájemné dohody byly vždy splněny....
prim. MUDr. Vilém Svoboda
prim. MUDr. Vilém Svoboda
MUDr. Tomáše Fialu znám již 25 let, seznámil jsem se s ním na pediatrického oddělení nemocnice ve Strakonicích, kde se obětavě staral o své pacienty. Od té doby se opakovaně setkáváme nejen pracovně, ale jako aktivního sportovce a fandu sportu potkávám Tomáše často i mimo nemocnici a dovolím si nás...
Vlasta Maroušková
Vlasta Maroušková
Znám pana MUDr. Bc. Tomáše Fialu, MBA už hodně let nejen jako skvělého lékaře a manažera, ale hlavně jako člověka, kterému není lhostejná kvalita života těch nejpotřebnějších – lidí s mentálním a kombinovaným postižením.Pan doktor velmi dobře vnímá a zná náročnost péče o tyto klienty ve všech ohledech. Přesto vždy...
MUDr. Ibrahim Razak
MUDr. Ibrahim Razak
Známe se už třicet let a mohu si dovolit říct, že MUDr. Tomáš Fiala jako lékař a manažer nemocnice ve Strakonicích dokázal dovézt do postavení moderní evropské nemocnice . Člověk, lékař a ředitel MUDr.Tomáš Fiala má moji podporu. MUDr. Ibrahim Razak, gynekolog, Blatná  
Lubomír Dragoun
Lubomír Dragoun
Vážím si lidí, kteří něco dokázali, mají něco pozitivního za sebou. Tomáš Fiala takovým člověkem je, a tím, že jeho smýšlení je liberálně - konzervativní, je moje podpora kandidatury do senátu ještě posílena. Držím palce! Lubomír Dragoun, starosta Města, Vlachovo Březí
Pekárna a pivovar Kvilda, s.r.o.
Pekárna a pivovar Kvilda, s.r.o.
Měli bychom-li si vybrat dobrého souseda, parťáka ke sportu či práci, na dovolenou či třeba na cestu kolem světa, patřil by do první kategorie náš letitý a věrný zákazník, člověk s obrovským přehledem, vrozeným klidem a rozvahou, nadhledem nad věci nízkými a škodlivými, vždy s pragmatickou radou nebo návrhem řešení....
Dana a Jaroslav Kohoutovi
Dana a Jaroslav Kohoutovi
Tomáše Fialu známe od mladí, poprvé jsme se potkali v tanečních a už tam nezapřel svoji přátelskou a soutěživou povahu. Zatímco pro nás s manželkou se stal tanec životním povoláním, tak Tomáš vystudoval medicínu, své vzdělání si stále doplňoval a jako správný sportovec na sobě nepřestává ani dnes pracovat. Tomáš...
Ludvík Hess
Ludvík Hess
Kdybych si měl vybrat, s kým strávit zbytek života jako trosečník na opuštěném ostrově, hádejte, kdo by to byl?! Přece Tomáš Fiala, lékař a ředitel Strakonické nemocnice, v níž jsem otvíral v roce 2009 22. babybox. Tenkrát to ještě nebylo příliš zvykem, snadné vůbec ne. Ředitel nemocnice mě nejen vlídně...
Martina Mikšíčková
Martina Mikšíčková
Moji plnou podporu ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky má MUDr. Tomáš Fiala. Věřím, že bude stejně schopným politikem jako je ředitelem nejlepší nemocnice naší země. Martina Mikšíčková, starostka, Město Mirotice
Manželé Labaštovi a manželé Voldřichovi
Manželé Labaštovi a manželé Voldřichovi
Vážený pane řediteli,velice děkujeme za naší dlouholetou spolupráci a chceme Vás plně podpořit v nadcházejících volbách.Přejeme hodně štěstí manželé Labaštovi z cukrárny Ella a manželé Voldřichovi z Penzionu Anna na Zadově.
MUDr. David Marx, Ph.D.
MUDr. David Marx, Ph.D.
Pana MUDr. Tomáše Fialu jsem poznal asi před 15 léty, kdy se na mne obrátil s tím, že má zájem v jím řízené nemocnici provést akreditaci a prověřit tak její odbornou i organizační kvalitu i míru bezpečí pro pacienty. Byl tehdy jedním z prvních zdravotnických manažerů okresních nemocnic, kteří si...
MUDr. Miroslav Krýsl
MUDr. Miroslav Krýsl
Vždycky jsem si myslel, že bude dobře, když správu veřejných věcí dostanou do rukou ti, na které se lidé budou moci spolehnout nikoliv proto, že jim jen něco naslibují před volbami, ale protože je dlouho znají, vidí, co dokázali, jak se chovají, a oč usilují. Prostě mají za sebou stopu...
Jana Germenis-Hildprandt
Jana Germenis-Hildprandt
Pana ředitele Fialu znám již mnoho let jako slušného, spolehlivého, korektního lékaře, který žije pro svůj kraj. Pravidelně se setkáváme na zámku na kulturních akcích, ale také například na odborném lékařském semináři Jana Evangelisty Purkyně, kterého se aktivně účastní. Služby nemocnice ve Strakonicích jsou na vysoké úrovni, bezpochyby i proto,...
MUDr. Jaroslav Bočínský
MUDr. Jaroslav Bočínský
Milý kolego, mnozí občané Vodňan vzpomínají na tvou pomoc při lékařské pohotovosti. Měl jsi díky svému přístupu k pacientům s rozumem a citem dobrou pověst.  Vodňanští by měli hlasovat pro tebe, dělej politiku s odvahou a se ctí.  MUDr. Jarda Bočínský