Zachování sítě jihočeských nemocnic, ekonomicky zdravých nemocnic se skvělými zaměstnanci ve prospěch pacientů širokého regionu. Spokojený a motivovaný zdravotník je předpokladem spokojenosti pacienta, důraz na spravedlivé odměňování musí být trvalý.

Péče o krajinu je jedním z klíčových úkolů pro zajišťování enviromentální, potravinové, sociální a klimatické bezpečnosti ve světě, tudíž i v kterémkoliv koutě Čech, u nás na jihu Čech zvlášť. Dosavadní sektorový přístup k péči o krajinu zvyšuje rizika zhoršování stavu v těchto vzájemně souvisejících oblastech: 
- stav vod (nedostatek vody v půdě a i v podloží - vysychání pramenů, zhoršování kvality vod, nedostatek srážek s prodlužováním sucha)
- enviromentální oblast (ubývání biodiverzity)
- potravinová bezpečnost (pokles produkčního potenciálu půdy)
- klimatická rizika (přehřívání krajiny, nárůst četnosti i intenzity extrémů v počasí a živelných pohrom)
- sociální oblast (zhoršování podmínek pro život, nedostatek potravin, rozpad sociální soudržnosti).

Společným základem je nedostatek vody v půdě a s tím souvisí vysychání krajiny.Česká republika musí tuto oblast řešit integrovaně a komplexně. Zadržování vody v krajině je prioritní úkol celé naší společnosti a musí být i Senátu České republiky.

Hlavním cílem sociální oblasti, resp. sociální práce musí být nejen snaha řešit na profesionální úrovni problémy našich spoluobčanů nacházejících se v obtížných životních situací, ale k tomu také přijímat a realizovat konkrétní opatření. Prioritou se musí stát podpora mladých rodin, vysoce kvalitní a odborná péče o seniory, jejichž počet roste a poskytování služeb sociální prevence zejména na úseku krizové pomoci jedincům, kteří by bez pomoci svůj život nezvládali. V úzké spolupráci s krajem, městy a obcemi je nutno celou tuto oblast koordinovat, navrhovat a přijímat nejen legislativní opatření, ale i vytvářet fondy a další konkrétní materiální a finanční prostředky k jejich realizaci. Péče o ty, kteří si neumí úplně tak sami pomoci se musí i pro Senát České republiky stát prioritou.

Investovat, a to zejména teď po koronavirové krizi do české ekonomiky musí být jedním za základních pilířů české vlády a úlohou Senátu Parlamentu České republiky je toto maximálně podpořit. I náš region si zaslouží maximální míru investic do dopravní, vodohospodářské a další infrastruktury, mimo jiné i do cestovního ruchu. Náš region je k tomu přímo předurčen. Ve spolupráci s městy a obcemi je nutno ještě více investovat do bydlení s regulovaným nájemným, výstavby bytů s pečovatelskou službou či domovů pro seniory, ale i do přípravy lokalit pro výstavbu rodinných domů pro mladé rodiny.  Stranou nemohou zůstat investice do sportovních  a kulturních zařízení, zejména pak do zařízeních určených pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Senát Parlamentu České republiky musí maximálně podporovat proinvestiční politiku, která se musí stát zdrojem dalšího rozvoje regionů, měst a obcí.

Ve „státní“ politice má Senát významnou kontrolní funkci, čím dál častěji vrací a opravuje zákony. K čemu je tedy Senát dobrý? Je nezbytným ústavním orgánem v celém systému veřejné správy a zejména pak určitou "pojistkou" při řešení závažných opatření, která jsou v České republice přijímána. A svoji úlohu může nezbytně sehrát právě třeba v investiční politice.

Pro zobrazení výše uvedeného obsahu jsou vhodné např. prohlížeče Microsoft Edge, Google Chrome.