Domácí Hospic Athelas funguje od roku 2014. Paliativní medicína je naštěstí v České republice podporována a na odborném vzestupu - specializovanou paliativní péči, která zmírňuje tělesné a duševní strádání a zachovává pacientovu důstojnost, právě hospic poskytuje. Posláním mediciny je zbavovat obtíží a uzdravovat, současně jistě víme, jak je lidský život křehký a konečný, prostě není věčný.
Financování hospiců je vícezdrojové, nejen ze zdravotního pojištění. První dobročinná aukce ve prospěch Hospice Athelas se vydařila, děkuji vážené paní ředitelce Daniele Nechvátalové za pozvání a možnost Athelas podpořit, díky všem tvůrcům, kteří poskytli svá díla!