Pan Zdeněk Podskalský se narodil v této pošumavské obci 18. února 1923. Proslavil se jako filmový a televizní režisér (Bílá paní, Alfons Karásek, Světáci, Noc na Karlštejně, Trhák, …a mnoho dalších). Pamatuji jej, že byl i dramaturgem a režisérem strakonických Mezinárodních dudáckých festivalů, ale objevil se i na plátně mj. v Postřižinách a Velké filmové loupeži. Jako absolvent proslavil i Gymnázium Strakonice. Česká Pošta mu vydala letos na jaře poštovní známku, ale Malenice se zasloužily o trvalou připomínku tohoto génia české zábavy.
Odhalení pomníku pana Zdeňka Podskalského před farou se ujal jeho syn, pan Zdeněk Podskalský mladší, rovněž režisér. Tvůrci bronzové busty, mistru Kryštofu Hoškovi se dílo moc povedlo, sešlo se spousta malenických a okolních!
Za pozvání děkuji panu starostovi Jiřímu Mrázovi, přeju malenickým, ať jejich kulturně – sportovně – společenská obec nadále vzkvétá! Všem hodně nápadů, invence, zdraví a dobré mysli do roku 2024!