Kdo je Tomáš Fiala

Tomáš Fiala se narodil v roce 1957 ve Strakonicích. Vystudoval dětské lékařství na 2. LF UK v Praze. Ekonomické vzdělání získal na Newton College, manažerské na Auburn University.

Od roku 1983 pracuje ve strakonické nemocnici jako dětský lékař. V roce 1997 se stal náměstkem a od roku 2003 ředitelem a předsedou představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. V letech 2009 a 2019 se pod jeho vedením stala nemocnice vítězem ankety Nemocnice roku ČR, hospodaří se ziskem a nemá závazky po lhůtě splatnosti. V letech 1996 - 2001 též vykonával funkci primáře Dětském oddělení Nemocnice Vimperk a v letech 2012 - 2016 místopředsedy Asociace českých a moravských nemocnic.

MUDr. Fiala zasedá v Akademické radě Newton College, školské radě strakonické průmyslovky a je členem DR Unie zaměstnavatelských svazů.
Tomáš Fiala 25 sezon vykonával funkci klubového lékaře týmu strakonických extraligových basketbalistek a je členem výboru Tenisového klubu Strakonice. V roce 2014 byl vítězem Mistrovství ČR v tenisové čtyřhře mužů 50+.

Nikdy nebyl členem žádné politické strany. Manželka pracuje jako vrchní sestra, Tomáš Fiala je čtyřnásobným otcem a čtyřnásobným dědečkem. 


Nemocnice Strakonice, a.s.
je pevnou součástí sítě jihočeských nemocnic, ve které kromě vzájemné spolupráce a podpory funguje i zdravá konkurence. Nemocnice disponuje osmi lůžkovými a desítkami ambulantních pracovišť včetně několika specializovaných oborů a centrové péče. Pacienty z jihozápadní části Česka je vyhledávána stále více, díky příznivým referencím sem ale dojíždějí i pacienti ze vzdálenějších koutů republiky. Důvodem je nejen moderní a dostupná zdravotní péče zprostředkovaná zkušeným personálem, ale také klientský přístup a komfortní zázemí. Za to byla nemocnice dvakrát vyhlášena nejlepší českou nemocnicí.

Nemocnice má také řadu akreditací a certifikací kvality poskytované péče a zajišťuje pregraduální i postgraduální specializační studium lékařů i dalších zdravotníků. Velkým přínosem je spolupráce s lékařskými fakultami a přímo v nemocnici otevřenou Střední zdravotnickou školou. Nemocnice je schopna organizačně zajistit i prestižní vzdělávací akce s mezinárodní účastí, které mají vždy velký ohlas nejen u odborné veřejnosti.

Ve strakonické nemocnici bylo za posledních 15 let proinvestováno více než 1,1 miliardy Kč. Z velké části šlo o stavební investice - modernizací a dostavbou jižního křídla pavilonu operačních oborů bylo vytvořeno profesně i klientsky příjemné prostředí pro řadu lůžkových oddělení včetně centrálních operačních sálů a multioborové intenzivní péče. Významně se investovalo i do ekologizace provozu nemocnice, což postupně přináší nemalé provozní úspory. Zejména v posledních letech byla naplno využita možnost modernizace přístrojového vybavení, čímž mohla vzniknout i zcela nová a v regionu unikátní pracoviště, např. klienty vyhledávané gastroenterologické centrum či krátké čekací doby nabízející pracoviště magnetické rezonance. Stranou nezůstávají ani investice do kybernetické bezpečnosti a elektronizace řady nemocničních agend.

Po ekonomické stránce se nemocnici daří dobře, hospodaření pravidelně končí v černých číslech a nemocnice nemá závazky po splatnosti. Nejen za to je držitelem prestižního ekonomického ocenění Czech Stability Award.

Strakonická nemocnice má za sebou úspěšné období, ale má i řadu plánů do budoucna. Plánujeme další rozsáhlou obnovu přístrojového vybavení, vytvoření modernizaci urgentního příjmu, rozvoj paliativní péče, aplikaci moderních technologických prvků, ale také řadu energetických projektů, potrubní poštu, nadzemní koridor mezi nemocničními pavilony a mnoho dalšího. Projekty se tak týkají další modernizace prostředí a stabilizace personálu, zkrátka dalšího zkvalitňování poskytované péče, která má být pacientům dostupná a na nejlepší možné úrovni.


Senátor za region Písecka, Strakonicka a Vimperska

Prarodiče a můj otec pocházeli z Písku, rodiče lékaři pak ovšem šli pracovat do Strakonic. Zde jsem se narodil a vychodil základní školu i gymnázium. Po studiu medicíny v roce 1983 jsem nastoupil do strakonické nemocnice, kde působím do současnosti. Kromě tohoto zdravotnického zařízení se věnuji i dětskému centru Jihočeského kraje, což je zařízení pro děti, o něž se jejich rodiče jednoduše neumějí, nemohou nebo nechtějí starat. Potřebnost centra vyniká v situaci, kdy Jižní Čechy nedisponují kojeneckým ústavem. Jako lékař jsem ale poznal také Vimperk, tam jsem působil jako externí garant a primář Dětského oddělení nemocnice. No a Vodňansko i Blatensko jsem poznával především jako mladý lékař na dětských obvodech a při pohotovostních a víkendových službách na poliklinikách. Ve volném čase jsem Prácheňsko a Pošumaví viděl spíše ze sportovní stránky. Hlavně díky basketu a především tenisu, na kurtech mám hodně dobrých přátel. A na Vacovsko a Podlesí zase jezdím už skoro 50 let na rodinnou chalupu, mám radost, že se tam rádi scházejí i mé čtyři děti s rodinami. Protože ovšem jsem už čtyřnásobným dědečkem, bývá tam hodně veselo. Jsem hrdým patriotem našeho regionu a své senátorské působení bych rád věnoval jeho rozvoji. Tak, jako jsme s nemocničním týmem vytvořili úspěšnou přívětivou nemocnici. Senátor má být pomocník a spolupracovník starostů, něco jako otvírač dveří. A to už mám nacvičené z osmnáctiletého působení v roli ředitele.

  • Moderní a dostupné zdravotnictví
  • Otevřená komunikace
  • Podpora místním samosprávám
  • Rozvoj středního a vysokého školství v regionu
  • Podpora mladým rodinám a seniorům