Připojil jsem se k senátorům, kteří svým podpisem podpořili podání k Ústavnímu soudu proti vládnímu nařízení, které nadále ponechává uzavřené farmářské trhy a omezuje maloobchodní prodej. Ztotožňuji se s návrhem, který to považuje za diskriminační a protiústavní.
O podporu senátory požádalo několik profesních organizací, které za návrhem stojí, především pak Asociace farmářských tržišť České republiky, Asociace soukromého zemědělství, Ovocnářská unie a Zelinářská unie Čech a Moravy. Podání napadá vládní usnesení, kterým se zakazuje provozování prodeje na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách. Podle mého názoru jde o nepřípustnou diskriminaci ve vztahu k sortimentu, který se na tržnicích prodávat nesmí, ale v hypermarketech je prodáván bez větších omezení. Podání dále poukazuje na protiústavní postup vlády při omezování maloobchodu. Vláda totiž nerespektuje nález Ústavního soudu, který reagoval na podání 63 senátorů v bodě, kdy ústavní soud vyložil podstatu možného zákazu tak, že vláda nesmí obecně veškerý maloobchod zakázat, a poté vydávat výjimky!!!
Podle nálezu je potřeba každou konkrétní aktivitu, která je vládou zakázána odůvodnit, což se bohužel dodnes neděje.Protože je situace pro zmíněné subjekty naléhavá, žádám jako jeden z navrhovatelů Ústavní soud o přednostní projednání návrhu.