Už jste se letos zkoušeli sečíst? Sčítání lidu, domů a bytů začalo úderem půlnoci z 26. na 27. března. Je to třetí sčítání v historii samostatné České republiky. V této souvislosti jsem se v Senátu dostal k zajímavému materiálu o historii sčítání s tak se s vámi pro zajímavost rád podělím.
Pravidelná sčítání lidu v českých zemích sahá až k Marii Terezii, která roku 1753 vydala příslušný patent.
Pro část výsledků sčítání lidu se v roce 1890 poprvé použilo strojní třídění a sumarizace.
V roce 1919 byl Revolučním Národním shromážděním založen Státní úřad statistický. V důsledku rozvoje výpočetní techniky mohlo dojít k rozšíření obsahu sčítání.
První československé sčítání lidu a bytů se konalo v únoru 1921 a za politicky nejdůležitější se považovalo zjištění národnosti obyvatelstva. Dalším důležitým zjišťovaným údajem bylo povolání, zjišťovaly se tak sociální a profesní přesuny, k nimž došlo během války.
Při druhém československém sčítání lidu v prosinci 1930 bylo za nejvýznamnější považováno zkoumání údajů o plodnosti žen.
Výsledky sčítání z roku 1950 byly pro veřejnost odtajněny teprve v roce 1962.
V roce 1961 bylo sčítání poprvé označeno jako „sčítání lidu, domů a bytů“. Pro toto sčítání Státní úřad statistický jako první na světě zavedl koncept cenzové domácnosti. Jedná se o nejmenší skupinu osob, spjatou společným bydlením, hospodařením a většinou i příbuzenskými vztahy. Poprvé se zjišťovaly údaje o dojíždění do zaměstnání mezi okresy i do větších měst.
V roce 1970 došlo k významné změně v technice a technologii zpracování. Zpracování pomocí velkokapacitního sálového počítače přineslo větší možnost třídění a kombinace dat, vyšší informační hodnotu a širokou publikaci údajů.
Údaje ze sčítání lidu v roce 1980 posloužily pro založení Centrálního registru obyvatelstva při ministerstvu vnitra. Díky v té době nejvýkonnějšímu sálovému počítači Cyber 180 byly výsledky zpracovány velmi rychle - za rok a půl.
Poslední československé sčítání lidu se uskutečnilo v březnu 1991. Na základě mezinárodních doporučení a vnitřních požadavků byla do sčítání opět zařazena otázka na mateřský jazyk a náboženské vyznání sčítané osoby.
V roce 2001 bylo pro získávání vstupních dat poprvé využito optické snímání sčítacích tiskopisů. Vyhodnocování výsledků zkomplikovaly povodně v roce 2002, kdy zpracování probíhalo v provizorních podmínkách.
V roce 2011 formuláře mimo jiné reagovaly i na vývoj ve společnosti a nově tak přibyl např. dotaz na registrované partnerství.
Tak já se jdu podívat, jaké novinky v dotazech na nás číhají letos