Minulý týden český Senát schválil poslanecký návrh novely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Ten vyvolává diskuse jak napříč politickým spektrem, tak u odborné i laické veřejnosti, mimo jiné tato novela umožňuje ředitelům škol zaměstnávat na středních školách a druhých stupních základní škol učitele bez pedagogického vzdělání. Podmínkou ale zůstává vzdělání vysokoškolské. Takový zaměstnanec by měl povinnost si do tří let doplnit pedagogické vzdělání, chápu, že Ministerstvo školství chce tímto krokem řešit nedostatek učitelů v některých oborech.
Nově zákon o pedagogických profesích zavádí profesi školního logopeda, jako zpravodaj Výboru pro zdravotnictví jsem se snažit podat v tomto bodě pozměňovací návrh. Klinický logoped je absolvent magisterského vysokoškolského studia s příslušnými státními zkouškami, který musí ještě absolvovat roční kurz „Logoped ve zdravotnictví“ a po něm tříletou specializační průpravu pod odborným dohledem atestovaného klinického logopeda a složit atestační zkoušku. Léčbu vad řeči poté provádí ve zdravotnických zařízeních, provádí zdravotnickou činnost. Školnímu logopedovi bude podle novely stačit vysokoškolské magisterské studium speciální pedagogiky zakončené státní zkouškou z logopedie a surdopedie. Nebude muset splňovat tak přísné podmínky pro vykonávání praxe, jako klinický logoped. Chápu proto obavy Asociace klinických logopedů ČR, že logopedickou péči na školách budou podle novely smět vykonávat osoby bez zdravotnické kvalifikace a bez odpovědnosti. V Senátu převládl názor, že klinických logopedů je málo, ale logopedická péče na školách je potřeba a pozměňovací návrh ve smyslu vyškrtnutí profese školního logopeda z novely zákona nakonec neprošel.
Nezbývá než věřit, že školní logopedi budou znát své limity a dokážou rozeznat vady, na které jejich znalosti nebudou stačit a takové žáky předají do péče klinických logopedů.