Vodňany byly vždy velmi kulturní – Jan Campanus Vodňanský, Otakar Mokrý, František Herites, Otakar Štorch-Marien, Julius Zeyer, Josef Kvasnička, Rudolf Princ, Jan Zrzavý, Váša Příhoda, …… a další!
Dneska vodňanskou kulturu mj. rozvíjí ZUŠ Vodňany – panu řediteli Romanu Ondřichovi a všem pedagogům gratuluji k 50. výročí založení výtvarného a tanečního oboru, blahopřeji i žákům resp. studentům a jejich rodičům: vzdělání v ZUŠce rozvíjí speciální, kognitivní i sociální dovednosti, kreativitu, emocionální inteligenci, zvyšuje sebevědomí, školní vzdělání diverzifikuje, zvyšuje kulturní povědomí a především přináší RADOST!
Prostě – ať se vám ve Vodňany při formování osobnosti dětí a jejich přípravě na budoucnost daří, všechno neeeej!