Jméno Jana Husa máme spjato s Husincem, Kostnicí, Betlémskou kaplí a Univerzitou Karlovou, rektorem byl 1409-10, socha od Karla Lidického v Karolinu nám jej připomíná.
Jan Hus byl jistě jedním z prvních reformátorů církve, po angl. vzoru o 100 let předběhl Lutera a Kalvína. Jeho odkaz byl historicky různě ohýbán a měněn, bylo by zajímavé uvažovat o tom, jak by se dnes stavěl k ekonomice, válce v Evropě, k uprchlické krizi. Rovněž také upravil český pravopis.
Určitě se však zasloužil jako čelný univerzitní představitel o rozvoj evropského lékařství. Ten byl v 13.-14. stol. docela mohutný, v tehdejším chápání ovšem bylo jako medicína chápáno lékařství vnitřní - interna, v letech 1348-1419 studovalo v Praze přes 100 mediků. Bohužel, následující husitské války znamenaly, že medicína se 200 let na Karlově Univerzitě nestudovala, s obnovou přišli až v r. 1622 bohatí jezuité.
U nás Mistra Jana připomíná po něm pojmenovaná planetka v r. 1971, v r. 2005 účast v anketě Největší Čech, zpívají o něm ale i Monkey Business a Rapper Kato (Díky, Mistře), Richard Pachmann složil scénické oratorium, 2015 Č. Pošta vydala jeho známku. Jméno MJH převzal 1.stř. pluk čsl. Legií i Partyzánská brigáda.
Jako český Sváteční den určil 6. červenec Tomáš Garrigue Masaryk v r. 1925, vyvěšení husitského praporu na Hradě pak zapříčinilo krizi ve vztahu s Vatikánem. Státním svátkem byl šestý červenec deklarován v r. 1990.
Jan Hus byl jistě velmi pilný, pracovitý, citace z jeho díla: „...za mlada mi moje témata připadala nudná, však dnes, rozhodně ne…..v době, než jsem se stal knězem, trávil jsem, pane bože, hodně času hrou v šachy…“!
Pietní ekumenické shromáždění ve Strakonicích, organizované Podpůrnou jednotou Karla Havlíčka Borovského Strakonice, kde zahráli a zazpíval Jistem, bylo velmi důstojné!