Už 11. ročník Slavnostního večera pro záchranáře uspořádalo Město Strakonice v pátek 31. března v Kulturním domě. Věnovaný byl lidem, kteří ve své profesi pomáhají a často zachraňují i lidské životy. Slavnostní večer se konal po tříleté pauze, kterou zavinila pandemie nemoci covid-19. Večerem provázela mluvčí radnice Ing. Markéta Bučoková. Ocenění starosty města Mgr. Břetislava Hrdličky převzali zástupci profesionálních i dobrovolných hasičů, městské i státní policie, zdravotnicích záchranářů a také zástupci Nemocnice Strakonice, a.s. Za tu byly oceněny celé pracovní kolektivy. Ocenění jsem jim předal spolu se starostou a také s ředitelem Českého červeného kříže RNDr. Ladislavem Havlem a vedoucí Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje Ing. Martou Spálenkovou. Za Nemocnici Strakonice byli za mimořádné nasazení, péči o pacienty s covidem, vyhodnocování PCR testování a organizaci očkování oceněni - náměstek ředitele MUDr. Michal Pelíšek, hlavní sestra Mgr. Edita Klavíková, kolektiv Plicního oddělení pod vedením primářky MUDr. Aleny Dvořákové, kolektiv Centrálních laboratoří pod vedením primářky PharmDr. Evy Šimečková, kolektiv Interního oddělení pod vedením primáře MUDr. Ivo Horného, kolektiv oddělení ARO a JIP pod vedením primáře MUDr. Marka Zbořila a vrchní sestry Bc. Hany Polívkové, MUDr. Marie Kotišová za služby v Očkovacím centru a za organizaci práce dobrovolníků Mgr. Milan Janda. Večer byl velmi příjemnou společenskou událostí. Gratuluj všem oceněným nejen z nemocnice, ale i ze složek IZS a přeji do další jejich obětavé práce hodně elánu.