V rámci 9. schůze 14. funkčního období českého Senátu jsem podpořil kompenzace poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb v souvislosti s COVID-19 v r. 2022.
- zdravotní pojišťovny vyplatí poskytovatelům zdravotních služeb a sociálních služeb kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 v r. 2022;
- Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou způsob zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2022; kompenzace by měla být poskytovatelům vyplacena v rámci vyúčtování za rok 2022 v roce 2023;
Ve všeobecné rozpravě jsem vyzval ministra Vlastimil Válek k opatřením, která v úhradových mechanismech zdravotnickým zařízením sblíží rozevřené nůžky mezi počtem hospitalizovaných pacientů (který byl de facto v době covidu nižší díky odložení plánované zejména chirurgické péče) a složitostí péče poskytnuté (pacientům se SARS-CoV-2, hlavně na ARO a JIPkách). Ministr zdravotnictví přislíbil se těmto mechanismům věnovat.