Kdy už budete mít ve špitále zubaře? Můj doktor skončil a nevím o nikom, kdo by bral nové pacienty. To je povzdech, který poslední měsíce slýchám stále častěji. A tak se v Nemocnici Strakonice, a.s. připravujeme na to, že bychom zubaři (nebo i více zubařům) dali k dispozici jednu vybavenou ordinaci. S několika jsme v kontaktu a domlouváme podmínky, za kterých by zubní ambulanci provozovali.
Vedení města Strakonice zase přislíbilo, že případnému stomatologovi, který by do města přišel, zajistí bydlení v městském bytě. Rovněž Jihočeský kraj je toho názoru, že svého lékaře nebo zubaře by měl mít každý Jihočech co nejblíže a jeho služby využívat bez dlouhého čekání. Připravil proto ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a obcemi motivační program, ve kterém nově příchozím lékařům vyplatí během tří let 600 000 korun a k tomu uhradí po dobu pěti let náklady spojené s bydlením do výše 900.000 korun (15.000 Kč měsíčně).
Prezident České Stomatologické komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. nás v minulých dnech ve Zdravotním výboru Senátu ČR seznámil s vývojem situace v počtu zubních lékařů v ČR. Podle jeho slov česká stomatologie již překonala problém s vysokým počtem kolegů v důchodovém věku – tyto ročníky nyní odcházejí, ale mladých je více a stomatologie patří mezi obory s nejnižším věkovým průměrem. V roce 2004 bylo v ČR 6423 aktivních zubních lékařů. V roce 2018 už jich bylo zhruba o 1900 více. Problémem tedy údajně není malý počet stomatologů, ale fakt, že většina jich míří do velkých měst a více než 1000 nemá péči nasmlouvanou se zdravotními pojišťovnami. Není „nedostatek stomatologů“ ale “nedostatečné nasmlouvání stomatologů“. Poměr úhrad stomatologie na celkových nákladech ze zdravotních pojišťoven trvale klesá. Z toho plyne i nedostatek zubních lékařů ochotných pracovat na pojišťovnu.
Nicméně – i pan prezident Šmucler po našem rozhovoru a po předložení argumentů uznává nyní Strakonicko za ostrov negativní deviace - tady u nás bohužel proces generační výměny v současné době graduje! Delší dobu vnímám fakt, že v problematické situaci ohledně nedostatku stomatologů především na menších městech, je teď pomyslný míček na straně zdravotních pojišťoven. Měly by budovat rovnoměrnou síť stomatologie a využít celkový počet stomatologů. Vytvářet zubařům takové podmínky, aby místo „za hotové“, byli ochotni pracovat „na pojišťovnu“. Covid navíc prodloužil objednací doby a současná ekonomická situace zřejmě ještě omezí počet pacientů, kteří si budou moci péči „za hotové“ dovolit. Zanedbaná zubní péče ale může mít negativní dopad na celkový zdravotní stav pacienta a může znamenat další výdaje prostředků z veřejného zdravotního pojištění…..