Tenhle původně raně gotický kostelík z poloviny 13. století byl později, v století 17. barokizován, ovšem v poslední době dlouho neudržovaný a zanedbaný „odcházel“…..
Sv. Havlovi je v Čechách zasvěceno poměrně dost kostelů, nejznámější na Starém Městě pražském, nejbližší v Myšenci. Nositel toho jména pocházel podle starších pramenů z Irska a zúčastnil se misie do Evropy, podle jiných výzkumů to byl Francouz z Vogéz narozený r. 550 a zemřelý někdy v letech 620-640 v novém působišti u Bodamského jezera. Při stavbě poustevny mu údajně pomáhal medvěd, s medvědem bývá tedy také někdy vyobrazován. Pak vznikl r. 719 na jeho památku kostel s klášterem ve městě St. Gallen – ostatně Čejetičtí právě se Švýcarskem družbu mají! Bylo pro mne ctí u otevření kostela být, čejetičtí i zhotovitel rekonstrukce p. Vybíral si za podpory Jihočeského kraje a Ministerstva kultury České republiky mákli. Paní starostce Ivaně Zelenkové k odvaze památku převzít a všem místním i okolním gratuluji!