Vimperská „Šumava Litera“ je festival, ale i výtvarná a literární soutěž. Celá se týká naší krásné Šumavy. Spolupráce s bavorskými a hornorakouskými tvůrci je těsná, letos to bylo hodně o Karlu Klostermannovi (*175 let od narození resp. + 100 let od jeho úmrtí). A tématem byli učitelé a školy na Šumavě – právě jejich význam k vysvětlování historie je klíčový.
Šumava byla několikrát v dějinách rozdělena vypjatým nacionalismem, jehož hlasatelé záměrně zveličovali a zkreslovali politické a kulturní rozdíly. Rozvíjení pozitivních vztahů a odstranění strachu z neporozumění jsou klíčovými kroky k harmonické společnosti. Vést dialog a snaha porozumět jsou přesně ty dovednosti, které mohou učitelé vhodně rozvíjet. Zářným příkladem je festival Šumava Litera.
Děkuji za pozvání a gratuluji organizátorům z Vimperku v čele s paní starostkou Jaroslavou Martanovou!