Jak stoupá průměrný věk dožití, bohužel se také objevují dříve dejme tomu „opomíjená“ onemocnění. Jedním z nich jsou i demence.Rád jsem se zúčastnil otevření ALZHEIMER-HOME v Obec Chelčice! 119 lůžek v krásně rekonstruovaných prostorách je rozhodně potřebných. Věřím, že i z hlediska zákonodárného půjdeme v této oblasti dopředu – připravuje se novela Zákona o zdravotní péči, která ustanoví tzv. „dlouhodobou péči“. Neboli, něco mezi péčí následnou /LDN/ a sociální. Mimochodem, sbližování zdravotnictví a sociálních služeb rozhodně podporuji!