Ústavní soud České republiky je specializovaná česká soudní instituce, která stojí mimo systém obecných soudů a jejímž základním posláním je garantovat ústavnost právního řádu a poskytovat ochranu základních lidských práv fyzických a právnických osob na základě ústavního pořádku České republiky, a to i proti rozhodnutím obecných soudů, která by nebyla v souladu s ústavním pořádkem. Rozhoduje 15 soudců včetně předsedy a dvou místopředsedů.
Sídlem Ústavního soudu je Brno, soud je umístěn v budově bývalé moravské Zemské sněmovny, ve které od roku 1991 sídlil již Ústavní soud ČSFR.
Český Senát dnes jednoznačnou většinou schválil všechny tři kandidáty, které navrhl prezident Petr Pavel do rolí ústavních soudců: někdejší předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa dostal 63 hlasů, profesor ústavního práva Jan Wintr 64 hlasů a bývalá šéfka Soudcovské unie Daniela Zemanová 59 hlasů z odevzdaných 79 hlasů. Blahopřeji!