Mačkov, Nemocnice Strakonice a Písek, a.s., Muzeum středního Pootaví, přednáška prof. Pavla Koláře a návštěva Měšťanského pivovaru Strakonice – to byl ve zkratce program výjezdu senátního Výboru pro zdravotnictví do prácheňského regionu ve dnech 13. a 14. října.
Senátoři si prohlédli domov Petra Mačkov, který je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem a poskytuje sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Zaujali je terapeutické dílny, pokoje, ale také skleník, díky kterému mají klienti domova vlastní zeleninu a stáje s koňmi a poníky pro hipoterapii.
Ve strakonické nemocnici senátoři navštívili pavilon operačních oborů a gastroenterologické centrum. Na setkání se zaměstnanci nemocnice pak debatovali na téma zajištění dostatečného množství lékařů a sester v nemocnicích. Shodli se, že systém vzdělávání je nastaven poměrně složitě a hlavně zdlouhavě a je třeba hledat cesty k jeho zjednodušení a urychlit zapojení mladých lékařů a sester do samostatné práce v nemocnicích.
Odpoledne senátoři z Výboru pro zdravotnictví navštívili zrekonstruované Muzeum středního Pootaví. Ředitelka Ivana Říhová je provedla expozicí maltézského řádu, kde je mimo jiné k vidění také replika vagónu sanitního vlaku – ty nechal maltézský řád zřídit na pomoc raněným a nemocným na bojištích první světové války.
Od 17:00 hodin následovala přednáška přednosty Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol profesora PeadDr. Pavla Koláře, Ph.D. v Rytířském sále strakonického hradu. Fyzioterapeut profesor Kolář se zaměřuje především na pohybovou patologii dětí. Přednáška byla součástí oslav 130 let strakonické nemocnice. Profesor Kolář a členové senátního Výboru pro Zdravotnictví MUDr. Roman Kraus, MUDr. Lumír Kantor a MUDr. Karel Zitterbart v závěru pokřtili knihu, kterou nemocnice¨ke svému 130 jubileu vydala.
V pátek pokračovat program senátorů v Písku, kde rovněž navštívili nemocnici, setkali se se starostkou města Mgr. Evou Vanžurovou a prohlédli si historické centrum.