Pavel Pavel je přítel, spolužák, sportovec, experimentální archeolog. Je znám tím, že významně přispěl k objasnění transportu monolitických kamenných soch Moai na ostrově Rapa Nui (Velikonočním ostrově) ve východní části Polynésie na jihu Tichého oceánu spravovaném Chilskou republikou. A protože průměrná výška monolitů Moai činí kolem 4 metrů a jejich průměrná hmotnost je necelých 14 tun, vyzkoušel v roce 1982 „schopnost jejich chůze“ u nás doma ve Strakonicích na jejich betonové dvanáctitunové replice. Dobře si na jeho experiment ve Strakonicích pod Hvězdou pamatuju. Originální Moai pak na Velikonočním ostrově rozpohyboval s týmem Thora Heyerdahla v roce 1986.
A stalo se: velvyslanec Chilské republiky Jeho Excelence pan Patricio Utreras Pavlovi udělil Řád Bernarda O’Higginse !
Tento řád (Orden de Bernardo O’Higgins) byl založen v roce 1956, a je rozšířením chilského státního vyznamenání „Řádu za zásluhy Chile“. Uděluje jej prezident Republiky Chile na návrh chilského ministra zahraničních věcí, nese jméno zakladatele chilského státu. Posláním Řádu Bernarda O’Higginse je umožnit státu Chile ocenit vynikající přínos občanů cizích zemí pro Republiku Chile v oblasti umění, vědy, vzdělávání, průmyslu, obchodu nebo humanitární a sociální spolupráce. Za šestašedesát let své existence byl tento řád udělen teprve patnácti osobnostem. Ing. Pavel Pavel je jeho nejnovějším nositelem od letošního roku jako první občan České republiky.
Ohledně udělení Řádu Bernarda O’Higginse Jeho Excelence ve svém dopise adresovaném Ing. Pavlovi Pavlu uvedla: „Vážený pane inženýre, je mi velikou ctí sdělit Vám, že se vláda Republiky Chile rozhodla udělit Vám Řád Bernarda O’Higginse III. třídy (Gran Oficial), jako výraz uznání Vaší významné pracovní dráhy, během níž jste šířil povědomí o naší zemi v České republice i ve světě, a především pak Vašeho nedocenitelného přínosu na poli propagace a pochopení kultury Rapa Nui.“
Velká gratulace strakonická, Pavle!