Veterán (z latinského vetus) je zvláště vysloužilý účastník nějaké války či bojového tažení. Pro svůj přínos vlasti a její svobodě jsou veteráni chováni v úctě.
Velmi si vážím pozvání Spolku bývalých vojáků „Veteráni“ v Týně nad Vltavou na Vojtěšskou mši, kterou pořádali v neděli 24.4.2022. Sraz proběhl v 9,15 hodin na náměstí v Týně nad Vltavou. Po slavnostním nástupu spolků proběhla v kostele sv. Jakuba od 9,30 hodin vzpomínková mše za zemřelé členy spolku, skvělou řeč pronesl emeritní senátor Josef Kalbáč. Poté jsme památku padlých spolu s kolegou, senátorem Tomáš Jirsa uctili u pomníku na týnské Malé Straně.
Hodně zdraví a děkujeme ! Ad multos annos !