"Lékaři bez hranic" poskytují zdravotnickou a humanitární pomoc v konfliktních oblastech, po přírodních katastrofách a při epidemiích. Organizaci financují především soukromí dárci, nikoliv státy a mezinárodní instituce. 50 let předávají zdravotnickou a humanitární pomoc těm nejzranitelnějším: lidem zasaženým válkou, přírodními katastrofami nebo epidemiemi. Každoročně léčí ve více než 70 zemích světa, očkují či operují miliony lidí po celém světě.
V roce 1999 převzala tato organizace Nobelovu cenu míru nejen přímo za poskytování péče, ale i za přinášení životní příběhů a upozorňování na krize, jejichž důsledky zmírňují.
Významným představitelem v České republice je kolega, senátor docent Ondrej Simetka, šéf gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava, bývalý člen nejužšího vedení „Lékařů bez hranic“. Velmi zajímavou výstavu o působení této organizace včera otvíral v českém Senátu – děkuju za pozvání a moc přeju ať se daří"!