V čtvrtek 17.3.2022 proběhla mimořádná, 23. schůze pléna českého Senátu. Důvodem její „mimořádnosti“ byl stav legislativní nouze, resp. snaha zrychlit a zprůchodnit všechny záležitosti týkající se humanitární krize – zjednodušeně vztah ČR k ukrajinským uprchlíkům.
Byl zaveden jejich jednodušší vstup na pracovní trh i tzv. humanitární dávka. Vládní návrh zákona rovněž zajistil zapojení ukrajinských dětí do dětských skupin a přístup běženců k sociálním dávkám. Domácnosti, které uprchlíky před ruskou agresí ubytují, by mohly získat peněžitý příspěvek. Ukrajincům, kteří dočasnou ochranu získají, stát vyplatí automaticky humanitární dávku 5 000,- Kč.
Ukrajinci s vízem dočasné ochrany budou mít ohledně zaměstnání stejná práva jako cizinci s trvalým pobytem – budou se tak moci rychle zapojit do pracovního procesu, aniž by potřebovali tzv. povolení k zaměstnání, které vydává Úřad práce na základě žádosti. V Česku je totiž více jak 300.000 volných pracovních míst a zaměstnavatelé tak nebudou muset prokazovat, že na danou pozici hledali tuzemského uchazeče.
V zásadě se tak jedná o DOČASNÉ přiznání práv na jeden rok, jako lidem s trvalým pobytem v ČR.
Současně Český Senát schválil možnost vyslání vojenského kontingentu na Slovensko /teoreticky i do Maďarska, Bulharska, Rumunska/ k ochraně východních hranic NATO. Tyto země tak jsou přidány k k Lotyšsku, Litvě, Estonsku a Polsku, kde naši vojáci /mimochodem v Pobaltí právě strakoničtí/ působí. Na Slovensku ovšem česká armáda přebírá velení těchto mnohonárodnostních sil. Jedná se o náš závazek kolektivní ochrany a v naší vedoucí roli vidím posílení nadstandartních vztahů se Slovenskem. Toto vyslání české armády bude v týdnu ještě schvalovat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.