Dnešní 19. schůze českého Senátu byla zahájena pietní vzpomínkou na bývalého předsedu, pana Jaroslava Kuberu, který náhle zemřel právě před dvěma lety. Čest jeho památce !
Na programu této 19. schůze byl Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
Osobně si myslím, že o platu soudců a státních zástupců by politici ev. rozhodovat mohli, problémem je rozhodování o platu sami pro sebe. Poslanecký návrh platy opět zmražuje, byť jde fakticky o snížení. Vůle sněmovny je jasná, souhlasím s úspornými opatřeními, která jsou v současné době nutná. Český Senát většinově podpořil názor „zákonem se nezabývat“. V tomto případě jde o institut, který potvrzuje sněmovní znění ! Proces se tak urychlí, úspora bude rychlejší…byť někteří upozorňují na neústavnost zákona. Nelze vyloučit, že Soudcovská unie a Unie státních zástupců podají ústavní stížnost, otázkou je mj., zda je nutno toto řešit ve stavu legislativní nouze.
No, a zákon o státní sociální podpoře prošel Senátem jednomyslně, dávky v hmotné nouzi se zvyšují ! Navyšují se příspěvky na bydlení nad rámec povinné valorizace a v dnešní době je zvláště důležité, že se okruh osob, které na příspěvek na bydlení mají nárok, bude zvětšovat. Důležité – mj. zvláště pro důchodce, použitelné již od ledna 2022 !
Senátem naopak neprošel Návrh usnesení Senátu ke stanovení redistributivní platby v rámci společné zemědělské politiky v novém programovacím období 2023-2027. Senátoři dostali podněty od různých organizací – Agrární komora, Zemědělský svaz, Asociace soukromého zemědělství a dalších, často protichůdné! Jde o typický problém jednoho hospodářského sektoru, kdy zřejmě nemohou být spokojeni všichni. Někteří kolegové navrhovali použít analogii Sixtinské kaple: shromáždit účastníky spolu se zástupci Ministerstva zemědělství a počkat, až se kolem redistributivní platby dohodnou.
Jinak jsem byl zpravodajem Výboru pro zdravotnictví stran zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě, která se týká vydávání, ověřování a uznávání certifikátů o očkování proti COVID-19, o testech a o zotavení z nemoci. Certifikáty jsou k dispozici zdarma v papírové a digitální podobě, EU plánuje zajištění jednotných pravidel pro další dávky očkování proti SARS-CoV-2. Výbor pro zdravotnictví i Výbor EU zprávu schválily, ČR s určitými výhradami podporuje i propojení se třetími zeměmi.

.