Domov Petra Mačkov uspořádal v Senát Parlamentu ČR výstavu prací svých klientů. Slavností vernisáž obrazů, keramických výrobků a ručně malovaných hedvábných šátků se konala v úterý 7. prosince. Děkuji paní ředitelce Vlastě Marouškové za organizaci výstavy pod názve Malováno srdcem. Kolegům senátorům děkuji za to, že výstavu podpořili svým zájmem a poděkování patří i kytaristovi Josefu Pelánovi, který se postaral o hudební doprovod celého slavnostního setkání. Rád jsem krásné výstavě poskytl záštitu.
Domov PETRA Mačkov je příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, která zahájila provoz v roce 1999. Poskytuje pobytové i ambulantní služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Základním posláním domova je podpořit uživatele pobytových služeb sociální péče žít plnohodnotným a spokojeným životem. Při své činnosti především dbá na zachování přirozené sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Domov Petra Mačkov se rozhodně neuzavírá před okolním světem. Naopak, nabízí své vybavení k využití i pro veřejnost.