Zákon o eHealth má velkou šanci na přijetí. Senátní výbor, který se jím zabýval ve středu 11. srpna, jej doporučil schválit v poslaneckém znění.
eHealth neboli elektronické zdravotnictví je systematické využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví. Zahrnuje v sobě řadu služeb a systémů pro podporu léčebně preventivní péče, diagnostiku, zdravotnickou správu. Nástroje elektronického zdravotnictví umožňují sběr dat o pacientech, usnadňují vzájemnou komunikace a sdílení informací mezi zdravotnickými subjekty, mezi pacientem a lékařem, nebo dalším poskytovatelem zdravotní péče. Slouží také k vykazování péče zdravotním pojišťovnám nebo například k vzájemnému poskytování dat mezi nemocnicemi a Integrovaným záchranným systémem.