Poskytl jsem rozhovor Týdeníku Strakonicko na téma očkování proti COVID-19.

Kdy předpokládáte, že dostane první vakcíny nemocnice?
Pro první vakcíny dojedu s vedoucí lékárnicí PharmDr. Laďkou Hoštičkovou v pondělí 4.1.2021, cca na 8.00 hod., do Českých Budějovic, očkovat začneme ve Vakcinačním centru v 11.00 téhož dne.


Od jaké firmy nebo firem budou a zda si můžete vybrat nebo ne?
Zatím pouze od firem Pfizer / BionNtech

Zdravotníci budou očkováni jako první. Bude pro ně očkování dobrovolné?
Přesně – bude dobrovolné, ale velmi doporučené !

Kdo bude očkovat a kde? (nemocnice, obvodní lékaři)
Zpočátku nemocnice ve svém očkovacím centru, dále dle zájmu veřejnosti cestou nově zbudovaného očkovacího centra s velkou kapacitou a budou-li ochotní praktičtí lékaři pak i v jejich ordinacích. Podle mne by se očkování měli chopit. V zájmu pomoci nejvíce oslabeným skupinám budeme schopni organizovat výjezdy našich odborníků do ústavů sociální péče, pečovatelských ústavů, charity – podobně jako jsme operativně schopni vyjet k většímu plošnému testování.
Budete sestavovat nějaký plán objednávek a podle jakých kritérií se budou vybírat lidé z běžné populace? (tady lidé, kteří to nepotřebují při výkonu povolání)
Předpokládáme centrální objednávání s navýšením počtu dodávek vakcín na k tomu určeném telefonním čísle a e-mailu. Z počátku očkování budou přednostně očkované rizikové skupiny - klienti sociálních služeb, zdravotníci první linie, dále senioři a další zdravotníci, následně pak členové hasičských a policejních sborů, chronicky nemocní, po té pak zájemci zdravé populace nad 16 let věku.

U koho je podle vás očkování nutné a kdo může počkat?
Velmi doporučené je očkování u zdravotníků, klientů zařízení sociální péče, seniorů, imunitně kompromitovaných lidí (onkologiční pacienti, asplenici (tj. ti, kteří nemají slezinu), pacienti s chronickým onemocněním dýchacích cest, diabetici, obézní pacienti, hypertonici, léčení kardiaci....).Počkat na dostatečnou dodávku očkovacích látek mohou zdraví mladí jedinci, kteří nepracují v provozech nezbytných pro chod společnosti.

V jakých případech se očkování nedoporučuje?
Očkování je kontraindikováno jen při alergické reakci na některou součást očkovací látky či při středně těžce až těžce probíhajícím infekčním onemocnění .

Očkovalo se například proti tuberkulóze, kterou se tak podařilo zastavit, ale nikoli zcela vymýtit, myslíte si, že to bude podobné?
Předpokládám, že to bude podobné a virus SARS -CoV - 2 s námi bude žít dále.

Co vy osobně jako lékař od očkování očekáváte?
Očekávám vytvoření kolektivní imunity s následným snížením počtu onemocnění , tedy výrazné snížení počtu nemocných s nutnou hospitalizací se závažnými průběhy.

Anketa:
Využijete možnosti nechat se očkovat proti COVID-19?
Velmi rád využiji možnosti nechat se očkovat.