V programu třetí schůze 13. období českého senátu byl mj. návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Primárně se tento zákon věnuje úhradám vakciny ze zdravotního pojištění, tedy aby očkování bylo gratis. Ve strakonické nemocnici se připravujeme na spuštění očkovací akce, předpokládám ovšem, že se významný způsobem zapojí praktičtí lékaři.

Osobně jako dětský lékař veškerá očkování jednoznačně podporuji, v Senátu jsem se jako místopředseda Výboru pro zdravotnictví pokoušel prosadit pozměňovací návrh o tom, že:
1. Očkování proti onemocnění COVID-19 je dobrovolné, nesmí být nařízeno nebo stanoveno jako mimořádné nebo zvláštní podle Zákona o ochraně veřejného zdraví ani jakkoliv vynucováno.
2. Současně nikdo nesmí být zvýhodněn ve svých právech ani diskriminován z důvodu, že není očkován proti onemocnění COVID-19.

Bohužel, zákaz diskriminace ale i zákaz benefitizace Senátem o 2 hlasy neprošel, resp. zákon prošel ve verzi Poslanecké sněmovny (tam prošel o hlas jediný).Tomáš Fiala