Pan Stanislav „Stan“ Schneedorf je strakonickým rodákem. Jeho příjmení, jehož je v současnosti jediným nositelem v Česku, odpovídá původnímu názvu zaniklé vesnice Horní Sněžná, německy Ober Schneedorf, která leží jihovýchodně od Volar. Největším koníčkem se mu stalo fotografování krajiny a zachycení neopakovatelných okamžiků v přírodě.
Od roku 1989 se kromě poznávání všech koutů Šumavy věnuje obnově drobných sakrálních památek v jihočeské části Šumavy, mj. už vydal dvě publikace o této aktivitě. Kříže jsou totiž součástí krajiny po století a tak považuje za přirozené, aby v ní byly i nadále. Jejich restaurování vnímá jako projev úcty k našim dávným předkům, obnovuje je pro radost vlastní i dalších lidí a jejich obnovu vnímá jako své poslání. Vysněnou metou je STO obnovených křížů.Při skvělé přednášce v Muzeum Kvilda jsme se dověděli, že dneska je na počtu devadesát... vážený pane Schneedorfe, děkujeme za vaši činnost – je ohromné, když se práce stane koníčkem! Respekt!