Divadelní spolek „ČELAKOVSKÝ“ slavil 150 let! - jeden ze spolků s nejstarší tradicí ve Strakonicích!
Velká gratulace strakonickým ochotníkům, velká gratulace jejich „Tvůrčí skupině pokročilých“ pod režijním vedením pana Eduarda Krčka a paní Milady Hluché. Skvělý večer s excelentními výkony strakoňáků proložené zdravicemi významných hostů jsme si tedy užili! Moc děkujeme za šíření tolik potřebné kultury u nás ve Strakonicích a v okolí a: „Ad multos annos!“