VI. Česko-americké neurologicko-internistické sympozium ve Strakonicích. Již po šesté přijeli kolegové z Lahey Clinic, Boston, Massachussets, USA na společnou akci s Nemocnicí Strakonice, a.s. Reprezentativní účast v čele s paní prezidentkou Lahey Susan Moffat-Bruce a naší strakonickou rodačkou doktorkou Dianou Apetauerovou byla pro nás ctí. Kolegové též prošli nemocnici – vzájemná výměna zkušeností na konkrétních pracovištích je neocenitelná! Děkuju hlavním organizátorům prim. Pavlu Houškovi a náměstkovi Michalu Pelíškovi!