Strakonická Základní škola speciální, mateřská a praktická má 140 žáků. Krom toho i Základní školu při Nemocnice Strakonice – to mě hodně těší. Sice se dost zkrátila průměrná ošetřovací doba v nemocnici, ale paní učitelky fungují už ne tolik co se týče procesu vzdělávacího, ale velmi dobře jako kontakt, rozptýlení, komunita pro hospitalizované dětské pacienty!
Budova v Plánkovce - 100 let – toto milé výročí jsme si připomněli v pátek. Hodně oceňuji metody bazální stimulace směrem ke klientům, zapojení do tzv. „recyklohraní“ a i možnost výjezdního speciálního pedagoga (dojede až do 50 km!).
HANDICAP všichni chápeme jako „nevýhodu“….a podle autistky a univerzitní profesorky Mary Temple Gradin /motto má škola na svých stránkách/: „….jsme jiní, ne horší!“. Zkušené pedagožky ty znevýhodněné děti v Plánkovce učí – napadlo mne, vážení, vždyť my se ale současně „učíme“ od nich!
Přeju škole další rozvoj a jsem rád, že ji ve Strakonicích máme! Ad multos annos celé instituci, vážená paní ředitelko Martino Košťálová, nové venkovní učební multifunkční prostory jste vybudovali moc fajn!