Koalice pro zdravi se v ČR zabývá ochranou práv pacientů a je jakousi platformou k dialogu mezi pacienty, poskytovateli zdravotní péče a politiky. Snaží se o legislativní změny vedoucí ke zlepšení vztahů ve zdravotnictví. A hlavně zastřešuje různé pacientské organizace!
Jednání s paní předsedkyní Janou Petrenko bylo konstruktivní – hlavním tématem především cesta k většímu propojení zdravotní a sociální péče. Díky stále vyššímu průměrnému věku našich občanů i předpokládanému věku dožití jsou nyní aktuálními tématy mj. financování tzv. „dlouhodobé péče“. De facto jde o mezistupeň mezi LDN a lůžkem sociálním, ve zdravotním výboru Senátu budu tuto kategorii podporovat, stejně tak Koalice pro zdraví, o.p.s., která mj. zasedá v Pacientské radě VZP ČR.
Paní Janě Petrenko děkuju za návštěvu v Senátu a těším se na další spolupráci!