Sdružení historie hasičstva Stachy ve spolupráci s JSDH Stachy a OÚ Stachy uspořádalo prima akci: znovuotevření Pošumavské hasičské muzeum Stachy!
Podstatou bylo především připomenutí 20 let existence expozic a hlavně děkujeme za prezentace, ukázky a za excelentní vedení sbírek všem zúčastněným pod vedením p. Jaroslava Voldřicha! Prostě – hasiči jsou podstatnou součástí svého regionu, moc jim děkuju za jejich nasazení a invenci při záchraně životů a majetku. Ve Stachách je vidět úžasná historie českého hasičstva od dob C.K. mocnářství... Díky za pozvání p. starostovi Petru Lampovi, potěšilo setkání s Janem Zahradníkem, který byl u prvního zahájení činnosti muzea, s poslancem Václavem Králem i rozhovor s nejstarším místním hasičem panem Benešem. Je prima, že přijeli i z družební obce Rudertingu!