Ve Štěkni, kde spisovatel tvořil do posledních dnů svého života, proběhlo pietní setkání s referáty, zahráli JISTEM a Martin Gregora odhalil „klostermannovskou“ stélu. Připomněli jsme si Šumavu, Blata ale i Klostermannův přínos ke klidnému pozitivnímu soužití Čechů a Němců bez významných hraničních oddělení. Klostermann národní obrození podporoval, nicméně se nikdy neuchýlil k aktivnímu odporu k národnosti německé, proto bývá označován "Apoštolem smíření". Po tomto rodákovi z rakouského Haus im Hausruck, kam jsme se v letošním únoru zajeli podívat se strakonickou Podpůrnou jednotou Karla Havlíčka Borovského, jsou dnes pojmenovány školy, ulice, studánka, pivo, vlak, rozhledna a dokonce planetka, objevená na jihočeské Kleti. Za pozvání děkuji Congregatio Jesú Matce představené sestře Terezii, Františku Sáčkovi i panu starostovi městysu Štěkeň Bohumilu Bláhovi.