Třetí ročník Výstavy růží bych spíše nazval jako SLAVNOSTI RůŽÍ! Hodně se vzpomínalo na p. Jana Böhma, zakladatele blatenské tradice (měl rád i jiné barvy, jeho slavná růže „Generál Štefánik“ byla do modra).
Růže se prolíná dějinami lidstva, je to symbol krásy, královna květin, známe Šípkovou Růženku i Pannu a netvora. V anglických dějinách proběhly Války růží, růže měli ve znaku jihočeští Rožmberkové a pomíjivost života je vyjádřena např. tím, že ve východním Švýcarsku jsou hřbitovy označovány jako „Rosengarten“.
A my říkáme….“má na růžích ustláno, …trpělivost růže přináší, ale taky není růže bez trnů…..“. Program výstavy byl excelentní, blahopřeju Městu Blatná – nejen k oslavám, ale i k tomu, že böhmovskou tradici obnovují v pěstování růží a organizují růžové stezky pro cyklisty i pěší!
Děkuju za pozvání p. starostovi Robertu Flanderovi, bylo to moc prima! Za fotky děkuju své milé spolužačce Kamile Berndorffové!