CYKLO-BĚH ZA ČR BEZ DROG 2023 je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce upozornit na DROGOVOU NEGRAMOTNOST u dětí a mládeže a zásadně volá po zvýšení protidrogové osvěty v naší zemi. Výrobci, drogoví propagandisté a distributoři drog jsou stále rafinovanější a zneužívají dětskou naivitu a neznalost toho, co drogy jsou a co způsobují a především zneužívají lhostejnost rodičů a institucí.
Domnívám se, že vysvětlovat, sdělovat, připomínat je potřeba neustále; nad letošním 19. ročníkem převzal záštitu Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR.
Velmi rád jsem akci v regionu podpořil, účastníci přijeli do Strakonic i Písku. A především děkuji organizátorům - akci organizuje občanské hnutí ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU.