První školu v Radomyšli zařídili již v 17. století Johanité, ve století 18. pak šlo o budovu dřevěnou - v dobových záznamech se uvádí, že řada bývalých žáků úspěšně pokračovala ve studiích!
V 18. a 19. století postihlo Radomyšl několik požárů. Stará školní budova vyhořela 1833 a vyučovalo se v 1. patře nové radnice. V letech 1847-1849 proběhly sbírky občanů a vznikl nový jednopatrový objekt na náměstí, pak 1875 velkopřevor Michael Althann nechal postavit budovu kamennou naproti radnici. Náměstí tak získalo dnešní půdorys. V tomto objektu se učilo až do roku 1973!
V letech 1968-73 byla postavena současná školní budova. K otevření pod vedením pana ředitele Sklenáře došlo 26. ledna roku 1973, výuka probíhala od 1. února. Škola tehdy měla 11 učeben, odborné učebny, školní dílnu, cvičnou kuchyni, tělocvičnu a kabinety, družinu, jídelnu a školní klub. Nově vystavěná budova tehdy patřila k nejmodernějším školám v celém kraji!
Dnes škola slaví 50 let, viděno optikou lidskou je to dáma v nejlepších letech:
Dětské nemoci už má dávno za sebou …
„Pár“ dětí už taky vychovala a vypravila do světa …
Zná své silné stránky a na těch staví svou budoucnost …
Nemá zapotřebí soutěžit s mladšími, ale může jim ledacos ze svých zkušeností předat …
Umí rozlišit důležité od nedůležitého a nerozčiluje se malichernostmi …
Dbá o svůj zevnějšek, ale ví, že duši a mozek líbivá fasáda nenahradí …
Rád jsem k výročí pogratuloval a děkuji starostovi Luboši Peterkovi za pozvání Ať se v Radomyšli daří!