Výbor pro zdravotnictví Senátu PČR a Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb uspořádaly v Senátu konferenci Digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb 2023. Konala se 2. května. Přednášky a diskuse se týkaly problematiky shromažďování dat, zákona o elektronizaci zdravotnictví, zavedení elektronických zdravotních karet, stanovováním úhradových mechanismů a v neposlední řadě také rolí pacienta.
Digitalizace by mělo českému zdravotnictví přinést úspory, větší efektivitu i komfort pro pacienty. Nejsme s ní ale tako daleko, jak bychom mohli nebo měli být.