Je hodně příznačné, že Okresní shromáždění představitelů OSH Strakonice proběhlo 14.4.2023 v prostorách hasičů profesionálních – spolupráce s HZS je nutná, těsná a velmi konkrétní! Dobrovolní hasiči vyjíždějí nejen k požárům, ekologickým a živelním pohromám, poskytují též technickou pomoc při problémech. Nicméně, hodně se starají o společenský život ve svých obcích, velmi sledovaným a hodnoceným bonusem je požární sport.
V českém Senátu se nám na přelomu roku podvedlo pozměňovacím návrhem Zdeněk Nytra prosadit další podporu zaměstnávání u HZS - totiž možnost dřívějšího odchodu do důchodu pro všechny profi hasiče, tedy i hasiče podnikové. Za odpracovaných 4400 směn -30 kalendářních měsíců a vždy další 1 měsíc za dalších 74 směn, max. o 60 měsíců.
Takže, sezona 2023 začíná, děkuju OSH Strakonice a paní starostce Jarušce Boukalové za loňské ocenění v rámci krajských soutěží. Hasičům především je třeba poděkovat za to, jak se starají o svůj dorost, jak vedou své následovníky, jak dětem předávají své zkušenosti ! Nemám tak strach o to, že za pár let nebude mít kdo jejich auta a techniku obsluhovat a řídit!
No, a rovnou zde díky za četná pozvání na letošní hasičské závody, ať se daří!