Písecké Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádalo dnes Shromáždění představitelů sborů svého okresu.
Nabitý bernartický sál byl plný pozitivity /tamní hasičský spolek byl založen již r. 1876 !/, členové tří sborů okresu vloni působili i při „bojovém“ nasazení v Hřensku. Já při těchto příležitostech znovu a opakovaně děkuju nejen za nasazení při živelních katastrofách, dopravních nehodách, ekologických problémech či při organizaci společenského života v obcích; hodně mi imponuje to, jak se hasiči starají o to, aby za pár let měl kdo ta pěkná auta a stříkačky obsluhovat, prostě, aby si vychovali svůj dorost. Za práci s mladými děkuju – vychovává je to k týmovosti, navazují se nová přátelství, učí se pracovat s technikou a sportují !
S kolegou senátorem Marek Slabý jsme rádi vystoupili a pozdravili, osobně děkuju okresnímu panu starostovi Jiřímu Heinrichovi a starostovi bernartickému Pavlu Souhradovi i Hasičovo za pozvání a těším se na soutěže !