Čestice (dříve Češtice, název je lidově též používán) jsou městys ležící v severozápadní části Jihočeského kraje, 6 km západně od Volyně a necelých 13 km jihozápadně od Strakonic, v povodí potoka Peklov. Žije zde 916 obyvatel.
Nejstarší dochovaná zpráva o městysi pochází z roku 1243 a od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. V Česticích stojí krásný kostel Umučení svatého Jana Křtitele z počátku 13. století s raně gotickou přestavbou, pýchou obce je pak barokní zámek z první poloviny 17. století. Na zalesněném návrší nad městysem stojí Kalvárie sestávající z šesti staveb, které roku 1821 nechala postavit hraběnka Reyová jako projev díků za své uzdravení, součástí poutního místa je také křížová cesta.
V posledních letech má obec velmi akční vedení, kromě historických památek moc hezky opravenou základní školu, novou hasičárnu a obecní úřad s muzeem sídlí v částečně rekonstruovaných prostorách čestického zámku. Za pozvání a info o dalších plánech, mj. z oblasti sociální péče, děkuju panu starostovi Janu Zábranskému !