Místní akční skupina MAS Brána Písecka působí na katastrálních území 2 měst a 24 obcí o celkové rozloze 360,58 km2. Iniciátorem vzniku MAS byl Dobrovolný svazek obcí severního Písecka, který tímto připravil možnost spolupráce veřejného a neziskového sektoru s podnikatelskými subjekty. MAS plní úlohu zajišťování dotační podpory pro udržitelný rozvoj venkova na území severní části Písecka ze zdrojů Evropské unie a České republiky, v současné době mj. s prioritou energetických projektů.
Panu předsedovi Roman Čarek děkuju za možnost jednání v Obec Čížová a seznámení se s činnostmi, ať se daří !