Na akademické půdě
Před lety jsem Academy of Health Care Management absolvoval, tehdy ve spolupráci s Auburn University. Studium mi tehdy posunulo mé čistě medicinské vnímání nemocnice a sdělilo mi, že existuje něco jako Finanční řízení a efektivita, Ekonomika a zdravotnictví, Strategická analýza a konkurenceschopnost, Základy obchodního práva, Právní aspekty ve zdravotnictví, Podnikatelská a zdravotnická etika, Managerské dovednosti, Time management ….

Tahle akademie totiž spolupracuje se špičkovými lektory a profesory, úspěšnými odborníky se zkušenostmi s výukou managementu ve zdravotnictví. Významnou předností zdejší výuky je spojení teoretické a akademické zkušenosti s praktickým řízením.
Akademickým partnerem programu MBA ve zdravotnictví je nyní Texas Wesleyan University, USA, která se svými akreditacemi řadí mezi nejkvalitnější business školy ve Spojených státech.

Pro mnoho mých kolegů-absolventů AHCM znamenalo studium nastartování jejich profesního růstu, zefektivnění jejich práce, získání širšího rozhledu a spektra možností v řízení. Pro mnoho restartování či druhý start – setkáváme se v různých rolích ve vedení českého zdravotnictví.

Ať se vám, milí absolventi, daří, hodně úspěchů ! Bylo pro mě ctí být u vaší graduace.
Quod bonum, faustum, fēlīx fortunātumque sit. (– Ať se stane, co je dobré, příznivé a šťastné.)