Nikotinové sáčky, se dnes běžně vyskytují už i mezi dětmi na základních a středních školách.
Dnes jsme v českém Senátu mj. projednávali důležitou legislativu omezující prodej NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ osobám mladším 18 let. Jde o reakci na problém, který nabývá významných rozměrů.
Prodej nikotinových sáčků dosud nebyl nijak regulován, může si je třeba z automatu koupit i malé dítě, přičemž riziko vzniku závislosti na nikotinu je velmi vysoké. Byly popsány i případy předávkování, kdy byly děti převezeny s poruchou vědomí do nemocnic. Dávky, které se vstřebávají, jsou vysoké a mohou být nebezpečné.
Jako dětský doktor jsem potěšen, že se zároveň již pracuje na legislativě regulující prodej Kratomu (který je nyní často prodáván jako dekorační předmět) a dalších nesmyslů.
Děkuju paní poslankyni Martina Ochodnická - poslankyně z Vysočiny, která je jednou z předkladatelek návrhu této novely, pod který se podepsalo ještě dalších 62 poslanců. V poslanecké sněmovně návrh prošel rychle a bez průtahů (a ve vzácné shodě pro něj hlasovali všichni přítomní poslanci), v Senátu to bylo dneska rovněž rychlé.
Ve svém příspěvku jsem upozorňoval, že novela řeší orální (ústní) podávání. Dovedeno do důsledků, podání např. přes nosní sliznici by bylo legální. Nicméně, v zájmu rychlosti a po žádostech četných ředitelů škol a učitelů jsem možný pozměňovací návrh nepodával. Předpokládám, že zákon vejde v platnost velmi rychle.