V rámci 5. schůze 14. funkčního období českého Senátu jsme schválili novelu energetického zákona. Sníží se tak administrativní zátěž pro stavby a instalace obnovitelných zdrojů. K instalaci solárních panelů do 50 kW už nebude třeba žádné povolení.
Současně jsme schválili novelu zákona o vojenské policii. Vojenští policisté nyní mohou mnohem efektivněji plnit své úkoly.
Z mého oboru je velmi důležité schválené rozšíření plošného onkologického screeningu: využit bude tzv. "evropský prostor pro zdravotní data", údaje tak budou lépe sdílené i mezistátně:
(1) - aktualizuje se se doporučení screeningu týkající se rakoviny prsu, děložního čípku a tlustého střeva a konečníku (které je platné dle stávajícího doporučení z r. 2003); zejména se rozšiřuje na další věkové kategorie;
(2) - onkologický screening se doporučuje rozšířit o rakovinu plic, prostaty a žaludku {u rakoviny plic pomocí nízkodávkové výpočetní tomografie; testování prostatického specifického antigenu (PSA) u mužů do 70 let v kombinaci s dodatečným vyšetřením magnetickou rezonancí (MRI); u žaludku zvážení screeningu na Helicobacter pylori a sledování pacientů s prekancerózními lézemi žaludku}
(3) - doporučuje se zohledňování nejnovějších vědeckých poznatků a zvažování zavádění nových programů onkologického screeningu založených na minimálně invazivních metodách;
(4) - členské státy by měly podat Komisi zprávu o provádění doporučení do tří let od jeho přijetí a následně každé čtyři roky.