Prvního ledna jsme si připomněli 30 let od vzniku samostatné České republiky - vznikla 1. ledna 1993 jako nástupnický stát bývalé České a Slovenské Federativní Republiky. Prezidentem nově ustanovené demokratické republiky byl zvolen Václav Havel, Slovensko si do svého čela zvolilo Michala Kováče.
Příběh zrodu samostatného českého státu je zároveň příběhem konečného rozpadu Československa, resp. České a Slovenské Federativní Republiky. Příběh rozpadu dvou zcela autonomních republik je dalším dokladem toho, že k rozdělení státu lze dojít i pokojnou cestou!
Slavnostní koncert pořádaný Úřadem vlády byl skvělý - Česká filharmonie zahrála pod taktovkou svého šéfdirigenta Semjona Byčkova před Dvořákovou devátou symfonií „Z Nového světa“ také skladatelovu předehru „Karneval“. V úvodu akce zazněly česká i slovenská hymna, jsem moc rád, že jsme se v hledišti potkali mj. s významnou strakoňačkou Magnificencí rektorkou Univerzity Karlovy Milenou Králíčkovou!