Při posledním jednání Výboru pro zdravotnictví jsem zpravodajoval „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Reakce EU na COVID-19: šlo o přípravu na podzim a zimu 2023. Sdělení se zabývá problematikou možného šíření onemocnění COVID-19 v nadcházejících měsících a shrnuje dosavadní i budoucí vývoj opatření v boji s tímto onemocněním.
Sdělení konstatuje, že členské země EU postupně zrušily většinu omezení souvisejících s výskytem onemocnění COVID-19 a obyvatelstvo je nyní ve stavu pandemické únavy, což může usnadňovat další šíření viru a částečně zhatit dosažené výsledky v boji proti onemocnění; jedním z projevů této únavy je skutečnost, že od konce letošního dubna se míra proočkovanosti proti COVID-19 v EU téměř nezměnila.
Zkušenosti z předešlých dvou zimních období však ukazují, že EU může i v tom letošním čelit další vlně onemocnění COVID-19, pravděpodobně v kombinaci s dalšími respiračními onemocněními, jako je chřipka.
Sdělení tak vyzývá členské státy, aby vytvořily struktury nezbytné k reakci na budoucí výskyt nákazy, a podotýká, že včasnou reakcí může být omezen očekávaný tlak na systémy zdravotní péče: prakticky - očkovat, sekvenovat, neomezovat školní výuku, vyšetřovat pacienty s tzv. „postcovidovým syndromem /následky SARS-CoV-2/ a cestovní omezení řešit až po vyčerpání předchozích méně naléhavých možností.
Moji zpravodajskou zprávu i návrh stanoviska Výbor pro zdravotnictví schválil, stanovisko půjde cestou Výboru pro EU plénu Senátu.