Obrázky Strakonic doputovaly v těchto dnech do Senátu. Ve středu v podvečer začala v předsálí Jednacího sálu Senátu České republiky výstava nazvaná Naše Strakonice, tady žijeme. Slavnostní vernisáže se zúčastnili dětští autoři s rodiči a pozvaní hosté. Atmosféru Prácheňska přiblížila přítomným i Veselá dudácká muzika z Katovic. Výstava se koná pod záštitou senátora MUDr. Tomáše Fialy, MBA. "Jsem rád, že můžeme prostřednictvím těchto obrazů všem ukázat, jak hezké jsou Strakonice i okolní příroda a připomenout silnou dudáckou tradici, která k našemu městu neodmyslitelně patří," poznamenal senátor. Radost z úspěchu neskrývali ani dětští autoři. "Nikdy by nás ani ve snu nenapadlo, že budeme vystavovat v Senátu, máme obrovskou radost," shodly se dvě malé autorky Adéla Solusová a Jolana Kalinová. Nezapomenutelný dojem ještě umocnil fakt, že vernisáži předcházela podrobná prohlídka reprezentativních prostor Valdštejnského paláce s průvodkyní. Děti nahlédly i do kanceláří senátorů a nakonec si mohly v Jednacím sále Senátu vyzkoušet, kde sedí senátoři při důležitých hlasováních.
Vystavené obrazy vznikly v uplynulých pěti letech v ateliéru Domu dětí a mládeže ve Strakonicích pod dohledem lektorky Vlaďky Hradské. Vytvořily je děti ve věku 9 - 14 let a jsou malované technikou suchého pastelu. K vidění jsou po domluvě do 21. listopadu.
Iva Šrámková, ředitelka DDM Strakonice