Pana ředitele Fialu znám již mnoho let jako slušného, spolehlivého, korektního lékaře, který žije pro svůj kraj. Pravidelně se setkáváme na zámku na kulturních akcích, ale také například na odborném lékařském semináři Jana Evangelisty Purkyně, kterého se aktivně účastní. Služby  nemocnice ve Strakonicích jsou na vysoké úrovni, bezpochyby i proto, že v jejím čele stojí pan ředitel Fiala a právě takovou péči si zaslouží celý náš Jihočeský kraj. Proto přeji Tomáši Fialovi v senátních volbách 2020 hodně úspěchu. Jana Germenis-Hildprandt